Esnek Kontrplak

Yüksek esneme kabiliyetine sahip olan Latin Amerika menşeili bir tropik ağaç ürünüdür. Esneme kabiliyetinin verdiği avantajdan dolayı özellikle mimari tasarımlarda ve mobilya üretiminde kullanılmaktadır. Esnek kontrplakta iki tip olup bunlardan birisi suyuna diğeri ise sokrasınadır. Aralarındaki temel fark esnemenin enine yada boyuna olmasından doğmaktadır. Sokrasına olan boyuna doğru bükülür, suyuna olan enine doğru bükülür.

Boyut: 2440x1220mm- 2500x1220mm

Kalınlıklar: 3,4,5,6,8,10,12,15mm

Ürün yoğunluğu: 500 kg/m3

Bükülme yarıçapları:

3mm için min:5cm

5mm için min:8cm

8mm için min: 14cm

12mm için min: 35cm

Elastikiyet: sokrasına= 500N/mm2

Suyuna= 900N/mm2

Kullanım alanları: mobilya yapımı, mimari figürler

TOP