Esnek Kontrplak

Yüksek esneme kabiliyetine sahip olan Latin Amerika menşeili bir tropik ağaç ürünüdür. Esneme kabiliyetinin verdiği avantajdan dolayı özellikle mimari tasarımlarda ve mobilya üretiminde kullanılmaktadır. Esnek kontrplakta iki tip olup bunlardan birisi suyuna diğeri ise sokrasınadır. Aralarındaki temel fark esnemenin enine yada boyuna olmasından doğmaktadır. Sokrasına olan boyuna doğru bükülür, suyuna olan enine doğru bükülür.

●Boyut: 2500x1220mm

●Kalınlıklar: 3,4,5,6,8,10,12,15mm

●Ürün yoğunluğu: 500 kg/m3

●Elastikiyet: sokrasına= 500N/mm2

●Suyuna= 900N/mm2

●Kullanım alanları: mobilya yapımı, mimari figürler

TOP